چگونگی خرید تجهیزات جهت راه اندازی رستوران

یکی از مسایل مهم در راه اندازی رستوران,کترینگ یا فست فود خرید تجهیزات پخت و وابسته جهت راه اندازی محل مورد نظر میباشد.که دراین قسمت تجهیزات بامداد استیل به چندنکته کلیدی جهت خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی ورستوران اشاره مینماید:

 

  1. آشپزخانه یک رستوران به دو صورت طراحی میشود یکی آنکه در معرض دید نمیباشد و دیگر آنکه درمعرض دید عموم مشتریان قرار میگیرد,در هردو صورت چند نکته جهت خرید تجهیزات باید مورد دقت قرار بگیردکه عبارت اند از :سهولت استفاده از وسایل ,ویژگی های بهداشتی که جهت سهولت درپاکیزه سازی وروغن زدایی میشود,ضدزنگ بودن تجهیزات ,متناسب بودن تجهیزات با نحوه پخت غذا
  2. درخرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز مساحت آشپزخانه وشکل هندسی آن باید مدنظر قرار گرفته شود و در جانمایی وسایل باید فضاهای مناسب درنظر گرفته شود بطوریکه در ساخت وسایل مربوطه نوع ساز وکار آن با شکل هندسی اشپزخانه درنظرگرفته شود.از این رو باید شرکتی که تولیدکننده تجهیزاتآشپزخانه میباشد قابلیت ساخت سفارشی را نیز به مشتریان خود ارایه دهد.
  3. این نکته بسیار قابل اهمیت میباشد که وسیله ای که تهیه مینمایید باید مصرف صنعتی داشته باشد خرید تجهیزات کوچک و خانگی شاید در ابتدا هزینه کمتری در برداشته باشد اما بعید به نظر میرسد کارایی یک دستگاه صنعتی را داشته باشد.
  4. قطعا یکی از ایده هایی که میتوان هنگام خرید تجهیزات رستوران اجرا کرد همراه داشتن شخصی به عنوان مشاور است.که با اصول آشپزخانه صنعتی آشنا باشد.این مسآله میتواند هزینه های دوباره شمارا کاهش دهد.
  5. درهنگام خرید لوازم و تجهیزات میتوانید از فروشنده تقاضا کنید که نوع عملکرد دستگاه را درجایی که استفاده میشود به شما نشان دهد و نحوه عملکرد دستگاه و شیوه تمیز کردن آن را آموزش ببینید.اینکه تجهیزات خریداری شده دارای خدمات پس از فروش باشدو یااینکه قطعات قابل استهلاک آن به سادگی قابل دسترس و تعویض باشد.

برای خرید تجهیزات پخت بهتر است به دنبال تجهیزات باکیفیت باشید تا متحمل هزینه های ناشی از تعمیر و نگهداری نشوید وبارها بارها در زمان پخت کار آشپزخانه خود را متوقف نکنید.نحوه پخت و سرو صحیح غذا رابطه مستقیم باتجهیزات مناسب دارد,دراین صورت شما به آرامی پیشرفت رستوران خود را مشاهده میکنید