کاربرد پنتری در تالارها

پنتری به مکانی در تالارها اطلاق می گردد که کشیدن غذا در آن جهت پخش و سرویس دهی سریعتر به سالن انجام می شود

ویژگی پنتری:

پنتری به نوعی بک آشپزخانه کوچک دمدستی می باشد، تجهیزات بامداد استیل برای سرویس دهی بهتر و مطلوب و همچنین انتقال غدای گرم به سالن در طراحی های خودجانمایی تجهیزات را در پنتری بر اساس تجربه و اصول علمی انجام می دهد.

در یک پنتری چند ویژگی وجود دارد:

  1. دسترسی آسان و سریع به سالن پذیرایی
  2. مسیر آسان و بی عیب به آشپزخانه
  3. قفسه بندی مناسب جهت جانمایی ظروف
  4. وجود گاز کشی و سینک ظرفشویی
  5. وجود یخچال جهت نگهداری سالاد،ژله،دسرو نوشیدنی
  6. قرارگیری شربت ساز یا سماور برای سرو شربت و چای به سالن پذیرایی

پرسنل سالن در هنگام جمع آوری ظروف کثیف میوه و شیرینی یا شربت و چای باید بتوانند سریعا آنها  را به پنتری منتقل نمایند و همزمان نوشیدنی و دسرو پیش غدا را جهت شام در روی ترولی حمل قرار دهند همچنین وسائل کشیدن غذا را برای پرسنل محیا کنند.

اگر محیط پنتری کوچک باشد اختلال در جمع آوری و سرویس دهی جهت غذا به وجود می آید و غدا با کیفیت مطلوب سرو نخواهد شد.

بسیار مشاهده شده استکه رسنوران ها و تالارهای که به طمع فضای بیشتر به سالن محلی برای پنتری انتخاب تکرده اند بعداً در سرویس دهی دچار مشکلات شدیدی شده اند .

ای فضا کاهی به عنوان محل آماده سازی غذا نیز قید می شود.

باید به این نکته توجه داشتکه وظیفه یک رستوران و تالار غیر از غذای خوب و باکیفیت سرعت در سرو و نحوه درست پذیرایی می باشد و این مهم بدون داشتن فضای پنتری مناسب تحقق نمی یابد.